Ολιστική - Μέριμνα Φυσικό περιβάλλον - Humanity

Είμαστε μια ομάδα που προωθεί έργα που αναβαθμίζουν το Περιβάλλον βοηθούν τα Ζώα και υποστηρίζουν τις Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

ποιοι ειμαστε

ΟΜΦΗ ΑΜΚΕ

Η ΟΜΦΗ ιδρύθηκε το 2021 ως μη κερδοσκοπική εταιρεία από την Χριστίνα Μαθιουδάκη ως ανταπόκριση σε μια πληθώρα προκλήσεων που απορρέουν απο τη σύγχρονη κοινωνία και τον πολιτισμό και αποσκοπεί στην αναζήτηση και εφαρμογή προτάσεων επίλυσης και αποτελεσματικής πρακτικής αντιμετώπισης πολλών εξ΄αυτών.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό αποσκοπεί στην ανάληψη και διεκπεραίωση έργων που αφορούν το περιβάλλον και τη ζωική φύση, την κλιματική αλλαγή, την κοινωνική μέριμνα -με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία και υποστήριξη ευάλωτων ομάδων, την ανίχνευση, διάκριση και αποτροπή αντικοινωνικών συμπεριφορών μέσω συμβουλευτικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προσεγγίσεων- και γενικότερα έργων και καινοτόμων δράσεων που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου-πολίτη, ως κοινωνικού όντος, μέσα σε ένα ευρύτερο αρμονικό, ολιστικό, φυσικό περιβάλλον.

flowers, stains, contrast-7007072.jpg

η προσεγγιση μας

Καινοτόμες Δράσε​ις - Περιβάλλον - Κοινωνική Πρόνοια - Διάσωση

Καινοτόμες Δράσεις 

Εισήγηση προτάσεων με κίνητρο την αναζήτηση και υλοποίηση λύσεων σε θέματα κοινωνίας, περιβάλλοντος και ενέργειας. Τρέχοντα έργα, 1. Περιστερώνες, 2. Οργάνωση σεμιναρίων με αντικείμενο την πρόληψη γυναικοκτονιών. 3. Διοργάνωση μπαζάαρ με σκοπό συγκένρωση κεφαλαίου προς την υποστήριξη αδέσποτων ζώων δήμου Καισαριανής. (16, 17 Απριλίου ’22, σκοπευτήριο Καισαριανής)

Σεμινάρια – Συμβουλευτική

Ενημερωτικά, επιμορφωτικά σεμινάρια, συμβουλευτική και υποστηρικτική δραστηριότητα σε κοινωνικές προκλήσεις και θέματα κοινωνικής ευαισθητοποίησης, όπως αντικοινωνική συμπεριφορά, ενδοοικογενιακή βία, γυναικοκτονία, bullying κ.ά.

Φιλοζωική Υποστήριξη – Περίθαλψη

Οργάνωση και συντονισμός υπαρχόντων συντελεστών, καθώς και δημιουργία νέων δομών και δραστηριοτήτων με σκοπό την αποτελεσματική αρωγή στα ζώα που χρήζουν βοηθείας, φροντίδας και προστασία

01.

— Η Αποστολή μας

Ενεργοποίηση ενσυναίσθησης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης του πολίτη στα θέματα της επίκαιρης συγχρονής πραγματικότητας, με απώτερο σκοπό την αρμονική συνύπαρξη των ειδών μέσα σε ένα εύρυθμο, υγειές συλλογικό φυσικό περιβάλλον.

02.

— Το Όραμά μας

Μία εύρυθμη, αρμονική, παραγωγική, ισότιμη καινωνία εντός ενός ευρύτερου εξελισσόμενου φυσικού περιβάλλοντος που διέπεται από τον σεβασμό στη βιοποικιλότητα και βιωσιμότητα.

03.

— Συντονισμός με Αρμόδιους Φορείς

Συνεργασίες με Κοινοτικούς, Ακαδημαικούς, Τοπικούς και Διεθνείς φορείς που άπτονται των σκοπών, επιδιώξεων και δράσεων της ΟΜΦΗ ομάδος και έχουν κοινούς στόχους με σκοπό την επίτευξη αυτών.