Ολιστική - Μέριμνα Φυσικό περιβάλλον - Humanity

Είμαστε μια ομάδα που προωθεί έργα που αναβαθμίζουν το Περιβάλλον βοηθούν τα Ζώα και υποστηρίζουν τις Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

ποιοι ειμαστε

ΟΜΦΗ ΑΜΚΕ

Η ΟΜΦΗ ιδρύθηκε το 2021 ως μη κερδοσκοπική εταιρεία από την Χριστίνα Μαθιουδάκη ως ανταπόκριση σε μια πληθώρα προκλήσεων που απορρέουν απο τη σύγχρονη κοινωνία και τον πολιτισμό και αποσκοπεί στην αναζήτηση και εφαρμογή προτάσεων επίλυσης και αποτελεσματικής πρακτικής αντιμετώπισης πολλών εξ΄αυτών.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό αποσκοπεί στην ανάληψη και διεκπεραίωση έργων που αφορούν το περιβάλλον και τη ζωική φύση, την κλιματική αλλαγή, την κοινωνική μέριμνα -με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία και υποστήριξη ευάλωτων ομάδων, την ανίχνευση, διάκριση και αποτροπή αντικοινωνικών συμπεριφορών μέσω συμβουλευτικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προσεγγίσεων- και γενικότερα έργων και καινοτόμων δράσεων που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου-πολίτη, ως κοινωνικού όντος, μέσα σε ένα ευρύτερο αρμονικό, ολιστικό, φυσικό περιβάλλον.

η προσεγγιση μας

Καινοτόμες Δράσε​ις - Περιβάλλον - Κοινωνική Πρόνοια - Διάσωση

Καινοτόμες Δράσεις 

Εισήγηση προτάσεων με κίνητρο την αναζήτηση και υλοποίηση λύσεων σε θέματα κοινωνίας, περιβάλλοντος και ενέργειας. Τρέχοντα έργα, 1. Περιστερώνες, 2. Οργάνωση σεμιναρίων με αντικείμενο την πρόληψη γυναικοκτονιών. 3. Διοργάνωση μπαζάαρ με σκοπό συγκένρωση κεφαλαίου προς την υποστήριξη αδέσποτων ζώων δήμου Καισαριανής. (16, 17 Απριλίου ’22, σκοπευτήριο Καισαριανής)

Σεμινάρια – Συμβουλευτική

Ενημερωτικά, επιμορφωτικά σεμινάρια, συμβουλευτική και υποστηρικτική δραστηριότητα σε κοινωνικές προκλήσεις και θέματα κοινωνικής ευαισθητοποίησης, όπως αντικοινωνική συμπεριφορά, ενδοοικογενιακή βία, γυναικοκτονία, bullying κ.ά.

Φιλοζωική Υποστήριξη – Περίθαλψη

Οργάνωση και συντονισμός υπαρχόντων συντελεστών, καθώς και δημιουργία νέων δομών και δραστηριοτήτων με σκοπό την αποτελεσματική αρωγή στα ζώα που χρήζουν βοηθείας, φροντίδας και προστασία

01.

— Η Αποστολή μας

Ενεργοποίηση ενσυναίσθησης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης του πολίτη στα θέματα της επίκαιρης συγχρονής πραγματικότητας, με απώτερο σκοπό την αρμονική συνύπαρξη των ειδών μέσα σε ένα εύρυθμο, υγειές συλλογικό φυσικό περιβάλλον.

02.

— Το Όραμά μας

Μία εύρυθμη, αρμονική, παραγωγική, ισότιμη καινωνία εντός ενός ευρύτερου εξελισσόμενου φυσικού περιβάλλοντος που διέπεται από τον σεβασμό στη βιοποικιλότητα και βιωσιμότητα.

03.

— Συντονισμός με Αρμόδιους Φορείς

Συνεργασίες με Κοινοτικούς, Ακαδημαικούς, Τοπικούς και Διεθνείς φορείς που άπτονται των σκοπών, επιδιώξεων και δράσεων της ΟΜΦΗ ομάδος και έχουν κοινούς στόχους με σκοπό την επίτευξη αυτών.

Τρέχουσες Προτάσεις

 

Η ΟΜΦΗ ΑΜΚΕ ως μη κερδοσκοπική εταιρεία ιδρύθηκε με στόχο να
προτείνει, να αναλαμβάνει, να σχεδιάζει, να οργανώνει και να εκπονεί προτάσεις,
καινοτόμες πρωτοβουλίες και εμπνευσμένες ιδέες που προσφέρουν λύσεις στις επίκαιρες
προκλήσεις που αφορούν την κοινωνία, τα ζώα, τη φύση, το περιβάλλον και τον
πολιτιστιμό ειδικότερα και εν γένει, σε τοπικό αλλά και ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό
χώρο.
Εντός του πλαισίου αυτού, εισηγείται μιας σειράς πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως
συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων δρώμενων και καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων, οι οποίες όχι μόνο θα συντελέσουν στην εξύψωση και αναβάθμιση του
πολιτειακού ήθους και συνεκτικού κοινωνικού ιστού, αλλά ταυτόχρονα θα υποστηρίξουν
με τα έσοδά τους οικονομικά τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές προτάσεις της εταιρείας,
έτσι ώστε να γίνουν έργα που θα προωθήσουν τους ανωτέρω στόχους της.

 

 

 


  • Περιστερώνες σε αστικά κέντρα της Αθήνας.

Το έργο αυτό προτείνεται ως πιλοτικό και στόχο έχει να προσφέρει μια ανθρωπιστική-μη
βίαια λύση στην υγειονομική πρόκληση που αφορά στον υπερπλυθησμό των
περιστεριών στα αστικά κέντρα και δη σε πολυσύχναστες περιοχές, όπως πλατείες,
εκκλησίες, νοσοκομεία, εστιατόρια κ.λ.π. Προτείνεται η κατασκευή ειδικών
χώρων/εγκαταστάσεων όπου προσελκύονται τα πτηνά και εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα
ελέγχου της γεννητικότητας αυτών και εξυγίανσης μέσω παροχής καθαρού νερού και
ειδικής τροφής κάτω απο την επίβλεψη πτηνολόγων. Κάτι αντίστοιχο έχει εφαρμοστεί
επιτυχώς αποσπασματικά σε άλλες χώρες βάσει διεθνών πολυετών μελετών. Εάν
ξεκινήσει στην χώρα μας αρχικά πειραματικά σε ένα δήμο, όπως πχ της Καισαριανής,
αυτό θα αποτελέσει παράδειγμα όχι μόνο για άλλους δήμους της επικράτειας, αλλά και
διεθνώς, ως καινοτόμο και πρωτοπόρο έργο, αφού με την μορφή αυτή δεν υφίσταται.
Έχει καταρτιστεί μελέτη για την πρόταση του έργου αυτού και είναι έτοιμο προς εφαρμογή.
Υποστήριξη και ενίσχυση ήδη υπαρχόντων δομών που δραστηριοποιούνται γύρω
απο την φροντίδα και προστασία Αγριας φύσης και Ζώων.
Η πρόταση αυτή στοχεύει στην οικονομική ή άλλη ενίσχυση δομών που ήδη ασχολούνται
με την περίθαλψη και προστασία άγριας φύσης και ζώων ή φυσικού περιβάλλοντος στον
βαθμό που χρήζουν βοηθείας έτσι ώστε να επιτελέσουν το έργο τους πιο αποτελεσματικά.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται συνεργασία με αντίστοιχους φορείς, όπως
φιλοζωικές οργανώσεις/σύλλογοι (πχ ΣΠΑΖ), εθελοντικές οργανώσεις, κέντρα
περίθαλψης & προστασίας άγριας φύσης, όπως Κ.Ε.Π.Π.ΑΖ, ΑΝΙΜΑ, ΑΛΚΥΟΝΗ,
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ κ.ά.

  • Διοργάνωση & διεξαγωγή σεμιναρίων με θέμα την έμφυλη βία, τη γυναικοκτονία και την κακοποίηση ανηλίκων.

Αυτά θα καταρτίζονται από ομάδα ειδικών ψυχολόγων και στόχος είναι η ενημέρωση, η
πρόληψη και η αφύπνιση κυρίως των νέων σχετικά με τα θέματα αυτά. Επιδίωξη είναι να
υπάρχει συνεργασία των δήμων και των σχολείων, έτσι ώστε η διεξαγωγή τους να είναι
συντονισμένη και αποτελεσματική. Στο πλαίσο αυτό θα διοργανώνονται δρώμενα και
εκδηλώσεις υπό την αιγίδα των δήμων με στόχο την αρωγή σε πολλαπλά επίπεδα στα
θύματα κακοποίησης και τις οικογένειές τους.

  • Το Festival της Καισαριανής

Μια ετήσια εκδήλωση με στόχο την πολιτιστική αναβάθμιση της περιοχής και την ενεργοποίηση του συνεκτικού ιστού των δημοτών με πολλαπλά οφέλη τόσο τοπικά όσο
και κοινωνικά, αφού τα έσοδα θα διοχετεύονται στις κοινωνικές υπηρεσίες και έργα του
δήμου. Παράλληλα θα ενισχύονται οι τοπικές επιχειρήσεις και οι δραστηριότητες τους
μέσα από την συμμετοχή τους στις εκδηλωσεις που πλαισιώνουν το φεστιβάλ.
Προτάσεις για την Προστασία του περιβάλλοντος, Διάσωση ζώων και εφαρμογή
μέτρων ως προς την Πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιών.
Επιδίωξη συντονισμού αντίστοιχων αρμοδίων φορέων και επιτροπών (όπως πχ ΣΠΑΥ,
δασαρχείο, δασοφυλακή, ομάδα δράσης, ομάδες εθελοντών) με στόχο την προώθηση
καινοτόμων σχεδίων και έργων, όπως πχ τη χρήση drones ή άλλης σύγχρονης
τεχνολογίας όσον αφορά την πρόληψη πυρκαγιών, κ.ά.

  • Γλυπτά του Παρθενώνα

Εισήγηση και ολοκληρωμένη πρόταση στο Υπουργείο Πολιτισμού και τους
αρμόδιους Βρετανικούς φορείς για τον επαναπατρισμό των γλυπτών του
Παρθενώνα.
Μια ολοκληρωμένη πρόταση που στο πλαίσιό της περιλαμβάνει μια σειρά πολιτιστικών
εκδηλώσεων που προάγουν το υπέρτατο Πνεύμα που διέπει διαχρονικά τον συμβολισμό
που απορρέει μέσα από την αρετή της Τεχνης και ενώνει τους λαούς, πέρα από
εθνικισμούς και ιδιοτέλειες. Η μελέτη εκτυλίσσεται σε πολλαπλά επίπεδα και είναι έτοιμη
προς εφαρμογή.

  • “ΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΛΗ”

Μια ακόμη ολοκληρωμένη πρόταση του Στέφανου Μπαλάκου στο πλαίσιο της
πολιστιστικής αναβάθμισης του τόπου που ως επίκεντρό της έχει την εκάστοτε
μεταλλασόμενη ανάδειξη μιας πόλης από τους 325 δήμους. Η έτοιμη μελέτη περιλαμβάνει
μια σειρά προβλεπόμενων καλλιτεχικών και πολιτιστικών δράσεων που θα αναδεικνύουν
τις ιστορικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της εν λόγω πόλης, καθώς
ενδυναμώνουν τον συνεκτικό ιστό των δημοτών μέσα από την ενεργοποίηση της
δυνατότητας συλλογικής συνεισφοράς και συμμετοχής στην έκφραση του αθρωπιστικού
‘Ηθους που απορρέει από την Τέχνη. Η μελέτη αυτή είναι πολυσχιδής, ολοκληρωμένη
και έτοιμη προς εφαρμογή.
Η ΟΜΦΗ ΑΜΚΕ επιδιώκει συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, δημοτικές αρχές,
κρατικές υπηρεσίες, νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ευαισθητοποιούνται και θέλουν να
βοηθήσουν ενεργά την επίτευξη των στόχων της, ανεξαρτήτως πολιτικής ή άλλης
τοποθέτησης. Το κοινό καλό επιτάσσει την αρμονική επικοινωνία και συνεργασία με
απώτερο στόχο την εύρεση λύσεων στις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο
σύνχρονος άνθρωπος στο ευρύτερο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.
Ανωτέρω αναφέρθηκαν κάποιες γενικές προσεγγίσεις όσον αφορά τις προτάσεις της
εταιρείας.

Υπεύθυνοι Εκππρόσωποι

Για τα  Πολιτιστικά

Στέφανος Μπαλάκος 6945381226

Για τα  Κοινωνικά 

Χριστίνα Μαθιουδάκη 6946262374