ΤΡΕΧΟΝ ΕΡΓΟ

περιστερωνες

Πρωτοβουλία Υ.Π.Α.Ζ

 

Υποστηρίξη – Προστασία – Αφύπνιση – Ζωοφιλία
“Ο Πολιτισμός ενός έθνους διακρίνεται από τον τρόπο, με τον οποίο οι άνθρωποι συμπεριφέρονται στα ζώα”
Μαχάτμα Γκάντι

Κινητοποίηση

Η ΟΜΦΗ ΑΜΚΕ μέσα στα πλαίσια της δράσης της, κινητοποιείται προς τη διοργάνωση ενός κύκλου δραστηριοτήτων
σε συντονισμό με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, δημοτικές αρχές, φιλοζωικά σωματεία και οργανισμούς, όπως το
Σ.Π.Α.Ζ, το Ε.Π.Α.Ζ κ.ά. , με στόχο την άμεση πρακτική αρωγή αλλά και προώθηση οικολογικής και φιλοζωικής
συνειδητοποιήσης και ευαισθητοποίησης του πολίτη στις επιτακτικές και άμεσες ανάγκες της άγριας φύσης και εν
γένει των ζώων στο φυσικό περιβάλλον, όπως και εντός του υπάρχοντος πλαισίου συμβίωσης με τον άνθρωπο στα
αστικά ή τοπικά κέντρα, χώρους, δομές, εγκαταστάσεις.

Τρόποι Δράσης

Σε πρώτη φάση οι δραστηριότητες εστιάζουν στην οργάνωση, διεξαγωγή και διεκπεραίωση ενός κύκλου συναυλιών
και θεατρικών ή άλλων δρώμενων και/ή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, τα έσοδα των οποιών θα διατίθενται προς
στήριξη των ανωτέρω επιδιώξεων.
Παράλληλα και σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς, όπως, δήμους, φιλοζωικές οργανώσεις ή συλλόγους
μπορούν να αναλαμβάνονται συντονιστικές αντίστοιχες δράσεις, όπως ημερίδες τοπικής ενημέρωσης, σεμινάρια
εκπαιδευτικής φύσης σε σχολεία ή άλλες δράσεις που θα συμπεριλάβουν νεότερες ηλικίες μέσα σε ένα ευρύτερο
θεματικό πλαίσιο οικολογικής κατεύθυνσης και ανθρωπιστικής συνειδησιακής αφύπνισης ως προς τις ανάγκες της
βιοποικιλότητας στη φύση, το περιβάλλον, τα ζώα, τον άνθρωπο.

Αφετηρία Δράσης και Τομείς Υποστήριξης

• Στήριξη ήδη υπαρχόντων δομών που λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο αυτής της κατεύθυνσης που χρήζουν
αρωγής ώστε να επιτελούν πιο αποτελεσματικά το έργο τους, όπως π.χ. το Κ.Ε.Π.Α.Ζ (Κέντρο Προστασίας
&Περίθαλψης Άγριας Ζωής).
• Υποστήριξη φιλοζωικών & εθελοντικών οργανισμών/συλλόγων, δήμων ή άλλων φορέων που δρουν σε
αντίστοιχο θεματικό πλαίσιο και χρειάζονται βοήθεια στο έργο τους. Θα υπάρχει συντονισμός έτσι ώστε να
αναδεικνύονται οι πραγματικές ανάγκες και το αποτέλεσμα να είναι ουσιαστικό και σε βάθος χρόνου.
• Πρόταση, ανάληψη και εκπόνηση Καινοτόμων Έργων που αποσκοπούν στο να προσφέρουν αποτελεσματικές
λύσεις σε ανάγκες, προκλήσεις και ιδιαιτερότητες μέσα στο πλαίσιο Φύση, Περιβάλλον, Διάσωση,
Προστασία, Περίθαλψη, Άγρια Ζωή, Βιοποικιλότητα, όπως π.χ. η δημιουργία Περιστερώνων που ως πιλοτική
πλατφόρμα στοχεύει να επιφέρει μια ανθρωπιστική αντιμετώπιση στο πρόβλημα υπερπληθυσμού των
περιστεριών στα αστικά κέντρα παράλληλα με προτάσεις για την εξυγίανση αυτών.

Πρόσκληση

Στη σύγχρονη εποχή ένα κράτος για να αποκαλεί τον εαυτό του ‘πολιτισμένο’ είναι επιτακτικό να λειτουργεί και να
εκφράζεται μέσα από εφαρμοσμένες δομές, διαδικασίες και θεσμικούς μηχανισμούς που σέβονται τις αρχές του
Ανθρωπισμού που διέπονται από την ενσυναίσθηση και διάθεση ουσιαστικής πρακτικής μέριμνας προς τα ευάλωτα
συνθετικά συστατικά που απαρτίζουν και δυναμικά συνθέτουν την κοινωνία του.
Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας-η Ελλάδα- , ο κρατικός μηχανισμός και κοινωνικός της ιστός, έχουν κάνει κάποια μικρά
βήματα προς την κατεύθυνση αυτή με ποικίλους τρόπους, π.χ. κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις όσον αφορά τα ζώα και
τα δικαιώματά τους, κάποιες εθελοντικές ή μεμονωμένες ιδιωτικές προσπάθειες φιλοζωικών οργανισμών και πολιτών
με κίνητρο να βοηθήσουν τα ευάλωτα ζώα, τη φύση και το οικοσύστημα και αυτό είναι ενθαρρυντικό, όμως στο
μεγαλύτερο μέρος της η κοινωνία παραμένει αδιάφορη με συμπεριφορές ενίοτε αγγίζοντας τα όρια της
απανθρωπιάς(φόλες, δηλητηριασμοί ζώων, βάναυσες συμπεριφορές κλπ) στην αντιμετώπιση πολλών ευάλωτων
πληθυσμών ζώων, αφού η ίδια η πολιτεία δεν έχει φροντίσει επαρκώς για την δημιουργία μέσα απο την εκπαίδευση,
ενημέρωση, δομές, συνθηκών τέτοιων ώστε να αφυπνίσει το κοινωνικό αίσθημα προς μία ολιστική, οικολογική,
ανθρωπιστική στάση, αντίληψη και συμπεριφορά που να συμπεριλαμβάνει όλα τα είδη μέσα σε μία αρμονική
συνύπαρξη και συμβίωση.
Η ευημερία των κρατών και των κοινωνιών δεν είναι βιώσιμη ούτε εφικτή όταν στηρίζεται μόνο στην επιδίωξη
τεχνολογικής και υλιστικής ανάπτυξης, αλλά τα θεμέλιά της είναι σημαντικό να βασίζονται στις αρχές του σεβασμού
του ευρύτερου πλαισίου μέσα στο οποίο κινείται και δρα ο άθρωπος, τη φύση, το περιβάλλον, τα ζώα, τα είδη.
Υποβάθμιση, υποτίμηση ή καταστροφικές τάσεις στον χώρο αυτό θα οδηγήσει αναπότρεπτα στην τελεολογική
αυτοκαταστροφή του ίδιου του ανθρώπου, ως αναπόσπαστου μέλους/συστατικού του Όλου.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες και προκλήσεις του σύγχρονου πολιτισμού, η χώρα μας έχει την ευκαιρία, την πρόκληση
και τη δυνατότητα όχι μόνο να μεταλλάξει τον ΄στιγματισμό’ που την ακολουθούσε για χρόνια ως προς την αρνητική
της εικόνα απορρέουσα από κακές συμπεριφορές προς τα ζώα, αλλά παράλληλα να δημιουργήσει νέες συνθήκες και
πρακτικές στον τομέα αυτό, ώστε να αποτελέσει έμπρακτο παράδειγμα προς μίμηση σε άλλους λαούς
μεταλαμπαδίζοντας τα φώτα της αυτή τη φορά στο ύψιστο αγαθό και ιδεώδες μιας Ανθρωπιστικής κοινωνίας και
Πολιτισμού.
Τεράστιο ρόλο σ΄αυτή την ανάδειξη της λεπτοφυούς φύσης της ανθρώπινης υπόστασης και την ενεργοποίηση μιας
ψυχικής ανάτασης και ευαισθητοποίησης προς το Ιδεώδες, παίζει η τέχνη και δη η μουσική, αφού έχει τη δύναμη να

αγγίζει άμεσα μέσω της δόνησης τους παλμούς της ψυχής του ανθρώπου και να τον οδηγεί οργανικά σε μονοπάτια
εσωτερικής αναζήτησης και Κάλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, τοποθέτησης ή οποιασδήποτε άλλης διακριτικής
κοινωνικής ή φυσικής διαφοροποίησης.
Η ΟΜΦΗ ΑΜΚΕ προσκαλεί όλους όσους θέλουν και μπορούν να συμβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο με τη συμμετοχή
τους στην αλλαγή και το έργο αυτό μέσα από τις στοχευμένες δραστηριότητές της, κυρίως όλους τους καλλιτέχνες,
τους εθελοντές, τους ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς.

Ειδικότερα για τους Περιστερώνες

Το σκεπτικό της δημιουργίας ειδικών χώρων με σκοπό τη σταδιακή μακροπρόθεσμη μετοίκησή τους σε αυτούς αποσκοπεί στο να αποσυμφορήσει σταδιακά και σταθερά το πρόβλημα ρύπανσης αστικών περιοχών, παρέχοντας παράλληλα ευνοϊκές συνθήκες επανένταξης και ισορροπημένης διαβίωσης των περιστεριών στο φυσικό τους περιβάλλον, ταυτόχρονα δημιουργώντας καινούργιες βάσεις για την ανάπτυξη αρμονικής συμβίωσης με τον άνθρωπο.

 Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με την ανάπτυξη ενός προγράμματος ελέγχου γεννητικότητας και κατά συνέπεια μείωσης του πληθυσμού των πτηνών με την συλλογή των αυγών τους από τις εγκαταστάσεις/περιστερώνες και την αντικατάσταση τους με πλαστικά σε πρώτη φάση, έτσι ώστε να περιοριστεί ο υπερπληθυσμός που τώρα παρατηρείται και παράλληλα να εξυγιανθούν τόσο οι χώροι όσο και τα ίδια τα περιστέρια αφού το πρόγραμμα προβλέπει μέριμνα μέσω παροχής κατάλληλης τροφής, φαρμάκων και καθαρού νερού. Παράλληλα, κατά δεύτερον λόγο παρέχεται πρόνοια για περίθαλψη άρρωστων ή τραυματισμένων πουλιών συντονιστικά με τις ήδη υπάρχουσες φιλοζωικές δομές είτε με άλλους φορείς.

  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι περιστερώνες αποσκοπούν στους βασικούς εξής μακροπρόθεσμους άμεσους και έμμεσους στόχους.

  1. Σταδιακή απομάκρυνση των περιστεριών από κατοικήσιμους χώρους, όπως πχ. πλατείες, εκκλησία, ταράτσες, χώρους εστίασης κτλ. και μακροπρόθεσμη μετοίκησή τους στο φυσικό περιβάλλον. Καθαρισμός και εξυγίανση των αντίστοιχων χώρων.

  2. Μείωση υπερπληθυσμού περιστεριών μέσω ελεγχόμενου προγράμματος γεννητικότητας που περιλαμβάνει συλλογή αυγών και αντικατάσταση αυτών με πλαστικά, έτσι ώστε να δημιουργηθούν κοινότητες που να μπορούν να περιοριστούν, να εξυγιανθούν και να προαχθεί αρμονική με το περιβάλλον βιωσιμότητα και συμβίωση με τον άνθρωπο και τα άλλα είδη.