ΤΡΕΧΟΝ ΕΡΓΟ

περιστερωνες

Το σκεπτικό της δημιουργίας ειδικών χώρων με σκοπό τη σταδιακή μακροπρόθεσμη μετοίκησή τους σε αυτούς αποσκοπεί στο να αποσυμφορήσει σταδιακά και σταθερά το πρόβλημα ρύπανσης αστικών περιοχών, παρέχοντας παράλληλα ευνοϊκές συνθήκες επανένταξης και ισορροπημένης διαβίωσης των περιστεριών στο φυσικό τους περιβάλλον, ταυτόχρονα δημιουργώντας καινούργιες βάσεις για την ανάπτυξη αρμονικής συμβίωσης με τον άνθρωπο.

 Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με την ανάπτυξη ενός προγράμματος ελέγχου γεννητικότητας και κατά συνέπεια μείωσης του πληθυσμού των πτηνών με την συλλογή των αυγών τους από τις εγκαταστάσεις/περιστερώνες και την αντικατάσταση τους με πλαστικά σε πρώτη φάση, έτσι ώστε να περιοριστεί ο υπερπληθυσμός που τώρα παρατηρείται και παράλληλα να εξυγιανθούν τόσο οι χώροι όσο και τα ίδια τα περιστέρια αφού το πρόγραμμα προβλέπει μέριμνα μέσω παροχής κατάλληλης τροφής, φαρμάκων και καθαρού νερού. Παράλληλα, κατά δεύτερον λόγο παρέχεται πρόνοια για περίθαλψη άρρωστων ή τραυματισμένων πουλιών συντονιστικά με τις ήδη υπάρχουσες φιλοζωικές δομές είτε με άλλους φορείς.

  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι περιστερώνες αποσκοπούν στους βασικούς εξής μακροπρόθεσμους άμεσους και έμμεσους στόχους.

  1. Σταδιακή απομάκρυνση των περιστεριών από κατοικήσιμους χώρους, όπως πχ. πλατείες, εκκλησία, ταράτσες, χώρους εστίασης κτλ. και μακροπρόθεσμη μετοίκησή τους στο φυσικό περιβάλλον. Καθαρισμός και εξυγίανση των αντίστοιχων χώρων.

  2. Μείωση υπερπληθυσμού περιστεριών μέσω ελεγχόμενου προγράμματος γεννητικότητας που περιλαμβάνει συλλογή αυγών και αντικατάσταση αυτών με πλαστικά, έτσι ώστε να δημιουργηθούν κοινότητες που να μπορούν να περιοριστούν, να εξυγιανθούν και να προαχθεί αρμονική με το περιβάλλον βιωσιμότητα και συμβίωση με τον άνθρωπο και τα άλλα είδη.