ΜΠΑΖΑΡ

Διοργάνωση μπαζάρ με συνεργασία του Δήμου Καισαριανής για τα αδέσποτα του Δήμου

πως μπορείτε να συμμετεχετε

Η ΟΜΦΗ ΑΜΚΕ σε συνεργασία με τον δήμο Καισαριανής διοργανώνει αγορές (μπαζάαρ) με στόχο τη συγκέντρωση πόρων προς την επίτευξη των σκοπών της. Η επόμενη ημερομηνία για συμμετοχή στο μπαζάαρ με στόχο την οικονομική ενίσχυση για τα αδέσποτα του δήμου Καισαριανής ορίζεται το σαββατοκύριακο 16 & 17 Απριλίου. Όσοι πωλητές επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα πρέπει να κλείσουν θέση μέχρι τις 20 Μαρτίου. Ο αριθμός είναι περιορισμένος, ως εκ τούτου παρακαλούμε να κλείσετε τη θέση σας εγκαίρως. 

market, shop, sell-3304310.jpg
market, market stall, seller-1154999.jpg
jam, preserves, shelf-168593.jpg
cheese loaf, cheese, round-4355584.jpg
cheese, cheese loaf, to buy-1703598.jpg
heart, hand, wroclaw-234306.jpg