Μαζί Μπορούμε

Προωθώντας το Εύ Ζήν - Άνθρωπος - Κοινωνία - Φυσικό Περιβάλλον

ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ - ΣΤΟΧΟΙ

Περιβάλλον-Ζώα

Προώθηση οικολογικής συνείδησης μέσω υποστηρικτικών καινοτόμων έργων και πρωτοβουλιών που προάγουν την αρμονική συνύπαρξη των ειδών και του φυσικού περιβάλλοντος

Άνθρωπος

Συμβολή στην αφύπνιση και την πνευματική ανάταση του ανθρώπου μέσα από μορφωτικές ενημερωτικές και εκπαιδευτικές εισηγήσεις ολιστικής προσέγγισης, ενδοσκόπησης και αυτογνωσίας.

Κοινωνία

Ενεργοποίηση και προαγωγή της κοινωνικής ενσυναίσθησης και ευαισθητοποίησης απέναντι στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, μέσω υποστηρικτικών συμβουλευτικών και πρακτικών δομών και υπηρεσιών άμεσης κινητοποίησης και εφαρμογής.

τι κανουμε

01.

— Καινοτόμες Πρωτοβουλίες

Προτείνουμε καινοτόμα έργα σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων

02.

— Συνεργαζόμαστε με δήμους και τοπικούς φορείς

Είμαστε σε επαφή με τους αντίστοιχους φορείς με σκοπό την επιδίωξη των στόχων μας

03.

— Ενδυναμώνουμε

Στοχεύουμε στην ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας μέσω της διοργάνωσης εκπαιδευτικής προσέγγισης

04.

— Ενημερώνουμε

Μέσω οργάνωσης σεμιναρίων και ημερίδων με στόχο την συνειδητοποίηση και προώθηση οικολογικής ευαισθητοποίησης, ενσυναίσθησης και αυτογνωσίας 

05.

— Περιθάλπτουμε και Διασώζουμε

Υποστηρίζουμε την διάσωση και περίθαλψη ζώων που χρήζουν βοηθείας και άμεσης προσοχής, φυσικά και οικονομικά μέσω διοργάνωσης εκδηλώσεων, πχ. μπαζάρ, δωρεών, crowdfunding, κ.ά.

06.

— Συμβουλεύουμε

Συντονίζουμε ομάδα ειδικευμένων στελεχών για την παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης

περιστερωνες

Μία Άνθρωπιστική Προσέγγιση

Η ιδέα των περιστερώνων έχει εμπνευστεί απο μελέτες που έχουν διεξαχθεί διεθνώς μετά απο σειρά ετών και ιδιαίτερα βασίζεται στη δράση του PICAS (The Pigeon Control Advisory Service, Ηνωμένο Βασίλειο). Στόχος είναι η ανθρωπιστική, μη θανατηφόρα επίλυση του προβλήματος των περιστεριών στις αστικές περιοχές.

Αποτελεσματική Αντιμετώπιση με σεβασμό στηΦύση και το Περιβάλλον- Μία Οικολογική Προσέγγιση-

 Το σκεπτικό της δημιουργίας ειδικών χώρων με σκοπό τη σταδιακή μακροπρόθεσμη μετοίκησή τους σε αυτούς αποσκοπεί στο να αποσυμφορήσει σταδιακά και σταθερά το πρόβλημα ρύπανσης αστικών περιοχών, παρέχοντας παράλληλα ευνοϊκές συνθήκες επανένταξης και ισορροπημένης διαβίωσης των περιστεριών στο φυσικό τους περιβάλλον, ταυτόχρονα δημιουργώντας καινούργιες βάσεις για την ανάπτυξη αρμονικής συμβίωσης με τον άνθρωπο.